Λεπτομέρειες
Χάρτης

Η γερμανική διοίκηση της Ευρώπης, 1942

Το 1942, η Γερμανία κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Η Μεγάλη Γερμανία είχε επεκταθεί σε βάρος των γειτόνων της. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο είχαν ενσωματωθεί πλήρως σε αυτήν. Εδάφη από την Τσεχοσλοβακία, την Πολωνία, τη Γαλλία, το Βέλγιο και τις χώρες της Βαλτικής είχαν καταληφθεί από τη Μεγάλη Γερμανία. Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Νορβηγία, τη Δανία, το Βέλγιο, τη Βόρεια Γαλλία, τη Σερβία, περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και εκτεταμένα εδάφη της ανατολικής Ευρώπης. Η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Κροατία και το γαλλικό κράτος του Βισύ ήταν είτε σύμμαχοι της Γερμανίας ή υπόκειντο σε έντονη γερμανική επιρροή. Μεταξύ του 1942 και του 1944, οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις επεξέτειναν τη ζώνη κατοχής τους στα εδάφη της Νότιας Γαλλίας, της Κεντρικής και Βόρειας Ιταλίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Share This

German administration of Europe, 1942 [LCID: eur66060]