Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Προπολεμική φωτογραφία της Kitty Weichherz.

Προπολεμική φωτογραφία της Kitty Weichherz. Αυτή η φωτογραφία προέρχεται από ένα ημερολόγιο σχετικά με τη ζωή της Kitty που έγραψε ο πατέρας της, Bela Weichherz (μετά τη γέννηση της Kitty τον Δεκέμβριο του 1929, ο Bela άρχισε να κρατά ένα ημερολόγιο για τη ζωή της κόρης του μέχρι την απέλασή της). Η Kitty έχασε τη ζωή της, το ίδιο και όλοι οι στενοί συγγενείς της. Τα δύο ημερολόγια του Bela βρέθηκαν μετά τον πόλεμο. Τσεχοσλοβακία, μεταξύ 1934 και 1937.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Judith Landshut
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Prewar photograph of Kitty Weichherz. This photo was taken from a diary of Kitty's life written by her father, Bela Weichherz (after ... [LCID: 61070]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.