Prewar photograph of Kitty Weichherz. This photo was taken from a diary of Kitty's life written by her father, Bela Weichherz (after ... [LCID: 61070]
Szczegóły
Zdjęcie

Zdjęcie Kitty Weichherz wykonane przed II wojną światową

Kitty Weichherz, ukazana tutaj na zdjęciu wykonanym przed wybuchem II wojny światowej, urodziła się w grudniu 1929 r. Zdjęcie pochodzi z dziennika autorstwa jej ojca, Beli Weichherza. Po narodzinach Kitty Bela zaczął prowadzić dziennik opisujący życie jego córki. Robił zapiski dotyczące jej dzieciństwa w Czechosłowacji do dnia kiedy rodzinę rozdzielono i wywieziono podczas Holokaustu. Jego ostatni wpis brzmi: “Chciałbym tylko, żebyśmy mogli być razem”. Kitty wraz z całą najbliższą rodziną zginęła w trakcie Holokaustu. Dwa dzienniki Beli zostały ukryte i odnalezione po wojnie.

Zdjęcie wykonane w Czechosłowacji między 1934 a 1937 r. 


Tagi


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Judith Landshut
Wyświetl szczegóły archiwalne

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.