Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Η Stefania Podgorska (δεξιά), η οποία απεικονίζεται εδώ μαζί με τη μικρότερη αδερφή της Helena (αριστερά), βοήθησαν πολλούς Εβραίους να επιβιώσουν στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Πολωνία.

Η Stefania Podgorska (δεξιά), η οποία απεικονίζεται εδώ μαζί με τη μικρότερη αδερφή της Helena (αριστερά), βοήθησαν πολλούς Εβραίους να επιβιώσουν στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Πολωνία. Παρείχε τρόφιμα στους Εβραίους του γκέτο Przemysl. Μετά την καταστροφή του γκέτο από τους Γερμανούς το 1943, έσωσε 13 Εβραίους κρύβοντάς τους στη σοφίτα της. Przemysl, Πολωνία, 1944.


  • Gay Block and Malka Drucker

Stefania Podgorska (right), pictured here with her younger sister Helena (left), helped Jews survive in German-occupied Poland. [LCID: 89799]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.