بازگشت به مطلب

نقشه های متحرک

سفر سنت لوئیس

در ۱۳ مه ۱۹۳۹، سنت لوئیس، کشتی اقیانوس پیمای آلمان، هامبورگ آلمان را به مقصد هاوانای کوبا ترک کرد. در این سفر ، ۹۳۷ مسافر سوار کشتی بودند که تقریباً همه‌ی آنها یهودیانی بودند که از چنگ رایش سوم فرار می‌کردند. پیوستن آلمان به اتریش در مارس ۱۹۳۸، افزایش حملات فردی به یهودیان در طول بهار و تابستان، قتل عام سراسری کرستال‌ناخ Kristallnacht ("شب شیشه‌های شکسته") در نوامبر و به دنبال آن، تصرف اموال یهودیان باعث به راه افتادن موجی از درخواست‌ها برای دخواست ویزا شد. مشکل پناهندگان آلمانی-یهودی که در خانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و در خارج از کشور آنها را نمی پذیرفتند، با سفر سنت لوئیس به تصویر کشیده شد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.