بازگشت به مطلب

نقشه های متحرک

سفر سنت لوئیس

در ۱۳ مه ۱۹۳۹، سنت لوئیس، کشتی اقیانوس پیمای آلمان، هامبورگ آلمان را به مقصد هاوانای کوبا ترک کرد. در این سفر ، ۹۳۷ مسافر سوار کشتی بودند که تقریباً همه‌ی آنها یهودیانی بودند که از چنگ رایش سوم فرار می‌کردند. پیوستن آلمان به اتریش در مارس ۱۹۳۸، افزایش حملات فردی به یهودیان در طول بهار و تابستان، قتل عام سراسری کرستال‌ناخ Kristallnacht ("شب شیشه‌های شکسته") در نوامبر و به دنبال آن، تصرف اموال یهودیان باعث به راه افتادن موجی از درخواست‌ها برای دخواست ویزا شد. مشکل پناهندگان آلمانی-یهودی که در خانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و در خارج از کشور آنها را نمی پذیرفتند، با سفر سنت لوئیس به تصویر کشیده شد.

نسخه كامل

با به قدرت رسیدن هیتلر، نازی‌ها شروع به آزار و اذیت سیستماتیک یهودیان آلمان کردند.

در بسیاری از شهرها، در طی قتل عام کرستال‌ناخ Kristallnacht در نوامبر ۱۹۳۸، یهودیان مورد خشونت نازی‌ها قرار گرفته و اموالشان تخریب شد.

اکثر یهودیان در مواجه با این تهدید فزاینده، تصمیم گرفتند آلمان را ترک کنند.

مقصدهای دلخواهشان، فلسطین تحت قیومیت بریتانیا و ایالات متحده بود.

با این وجود هر دو کشور در خصوص تعداد مهاجرین سهمیه‌های بسیار محدودی داشتند.

برای فرار از چنگال آلمان نازی، ۹۳۷ مهاجر ناامید که تقریباً بیشتر آنها پناهندگان یهودی بودند در ۱۳ مه ۱۹۳۹ با کشتی سنت لوئیس از هامبورگ، عازم هاوانای کوبا شدند.

آنها حدود دو هفته بعد به هاوانا رسیدند.

مقامات کوبایی با این بهانه که مجوزهای ورودی، از یکی از مقامات کنسولی فاسد در آلمان خریداری شده، آنها را فاقد اعتبار دانسته و مانع از پیاده شدن پناهندگان شدند.

فقط ۲۸ مسافر که ۲۲ نفر آنها یهودی بودند دارای ویزای کوبایی معتبر بوده و اجازه پیدا کردند در هاوانا از کشتی پیدا شوند.

سایر مسافرین پنج روز دیگر در کشتی ماندند، تا نماینده‌ای از کمیته‌ی توزیع مشترک یهودیان آمریکایی با دولت کوبا مذاکره کند.

مذاکرات نتیجه ای در بر نداشت. به کشتی دستور داده شد از آب‌های کوبا خارج شود و کشتی آهسته کوبا را به سمت میامی ترک کرد.

تلگرام‌هایی حاوی درخواست پناهندگی به سمت کاخ سفید و وزارت امور خارجه‌ی آمریکا فرستاده شد، اما به مسافرین اجازه ورود داده نشد. سنت لوئیس به سمت اروپا بازگشت.

در طول سفر بازگشت، چهار کشور اروپای غربی با پذیرش پناهندگان موافقت کردند. مسافرین در ۱۷ ژوئن ۱۹۳۹ پس از یک ماه دریانوردی وارد آنتورپ شدند.

با حمله‌ی آلمان به اروپای غربی در سال ۱۹۴۰، بسیاری از مسافرین سنت لوئیس دوباره گرفتار قوانین نازی‌ها شده و در جریان هولوکاست جان باختند.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.