گزیده

دیگر هفته‌ها را نمی شماریم. هنگامی که آمدم زمستان بود و زمانی که گلوله‌های توپ منفجر شدند، کلوخ‌های یخزده‌ی خاک، به همان اندازه‌ی تکه‌های خُردشده‌ی توپ خطرناک بودند. اکنون درختان از نو سبز شده‌اند. زندگی ما در میان سنگرگاه و خط مقدم می‌گذرد. تقریباً به آن عادت کرده‌ایم؛ جنگ مثل سرطان و سل، آنفلوانزا و اسهال خونی عامل مرگ است. فقط این نوع مرگ مکررتر، متنوع تر و هولناک‌تر است.
- در غرب خبری نیست، ۱۹۲۹

عهد آتش

«عهدهای آتش» اظهاراتی بودند که به هنگام پرتاب شدن کتاب‌ها در میان شعله‌های آتش خوانده می‌شدند. انجمن دانشجویان آلمان، بخشنامه‌ای حاوی اظهاراتی که قبل از سوزاندن کتاب باید خوانده می‌شد را پخش کرده بود. سپس کتاب‌های نویسنگانی که نام آنها در بیانیه ذکر شده بود پس از خواندن عهد‌های آتش سوزانده می‌شدند.

در برابر خیانت ادبی سربازان جنگ جهانی                                           برای آموزش ملت در مورد روحیه‌ی ایستادگی برای مبارزه
اریش ماریا رمارک

آثار سوزانده شده

تمام آثاری که وی پیش از ماه مه ۱۹۳۳ منتشر کرده بود

اریش ماریا رمارک که بود؟

در آلمان نازی، کتاب‌های صلح‌جویانه و ضد نظامی‌گری از جمله نخستین آثاری بودند که ممنوع و یا برای سوزانده شدن انتخاب شدند. هیچ کتاب دیگری مثل "در غرب خبری نیست"، به قلم نویسنده‌ی آلمانی، اریش ماریا رمارک (۱۹۷۰-۱۸۹۸) این ویژگی‌ها را با شدت و حدت نشان نمی‌داد. این کتاب به ده‌ها زبان ترجمه شد و بیش از ۳.۵ میلیون نسخه از آن، تنها در در دو سال نخست انتشار در آلمان به فروش رسید. همچنین هالیوود، فیلمی کلاسیک بر اساس همین کتاب رمارک ساخت.

رمارک، خود از کهنه سربازان زخمی‌شده در درگیری‌های جنگ جهانی اول بود با این وجود، کتاب واقع گرایانه‌اش که داستان یک سرباز جوان آلمانی است که در جنگ جهانی اول کشته می شود، "خیانت ادبی به سربازان جنگ جهانی" قلمداد شد و باعث شد یک "عهد آتش" اختصاصی برای این کتاب نوشته شود. وی که به‌ویژه پس از نمایش فیلمی که در سال ۱۹۳۰ از  روی کتابش ساخته شده بود مورد هتاکی ناسیونالیست‌ها و نازی‌های آلمان قرار گرفته بود، در سال ۱۹۳۲ آلمان را به مقصد سوئیس ترک و در سال ۱۹۳۹ به ایالات متحده مهاجرت کرد.