اریش ماریا رمارک

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
دیگر هفته ها را نمی شماریم. هنگامی که آمدم زمستان بود و زمانی که گلوله های توپ منفجر می شدند، کلوخ های یخزده خاک به همان اندازه تکه های خُرد خطرناک بودند. اکنون درختان از نو سبز شده اند. زندگی ما در میان اتراق گاه ها و جبهه می گذرد. تقریباً به آن عادت کرده ایم؛ جنگ، مرگ می آورد- مثل سرطان و سل، مثل آنفلوانزا و اسهال خونی. فقط این نوع مرگ بیشتر، متنوع تر و هولناک تر است.
- در غرب خبری نیست، 1929


آثار سوزانده شده
تمام آثار منتشر شده پیش از ماه مه 1933

چکیده
در آلمان نازی، کتاب های حامی صلح دوستی و ضد نظامی گری از جمله نخستین آثاری بودند که برای ممنوع و سوزانده شدن مورد انتخاب قرار گرفتند. هیچ کتاب دیگری مگر "در غرب خبری نیست"، به قلم نویسنده آلمانی، اریش ماریا رمارک (1970-1898) این ویژگی ها را با شدت و حدت نشان نمی داد. این کتاب به دهها زبان ترجمه شد و تنها در آلمان بیش از 3.5 میلیون نسخه از آن در دو سال نخست انتشار به فروش رفت. یکی از فیلم های کلاسیک هالیوود نیز بر اساس همین کتاب رمارک ساخته شد. اگرچه رمارک، خود از کهنه سربازان جنگ جهانی اول بود که در یکی از درگیری ها زخمی هم شد، اما برای کتاب واقع گرایانه او، جملاتی جداگانه در "سوگند آتش" بیان شد که طی آن، این کتاب- داستان یک سرباز جوان آلمانی که در جنگ جهانی اول کشته می شود- "خیانت ادبی به سربازان جنگ جهانی" قلمداد شد. رمارک که بویژه پس از نمایش فیلم برگرفته از کتابش در سال 1930، مورد هتاکی ناسیونالیست ها و نازی های آلمان قرار گرفته بود، در سال 1932 آلمان را به مقصد سوئیس ترک کرد. او در سال 1939 به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.