گزیده

اگر یک نقاش، یهودی باشد و زندگی را نقاشی کند، چگونه می‌تواند ویژگی‌های یهودی را از آثار خود دور نگاهدارد؟ اما اگر او نقاش خوبی باشد، نقاشی‌اش بسیار پربارتر از این حرف‌ها خواهد بود. بدون تردید، مضامین یهودی در آن وجود خواهد داشت، اما هدف هنر او رسیدن به ارزش‌های جهانی است.
- مارک شاگال، سال ۱۹۳۳

آثار سوزانده شده

رساله‌ها درباره‌ی شاگال

مارک شاگال که بود؟

مارک شاگال، نقاش یهودی روس، هنگام کار در آتلیه خود در جنوب فرانسه. گورد، فرانسه، 1940.

مارک شاگالِ نقاش (۱۹۸۵-۱۸۸۷)، در یک خانواده‌ی یهودی حسیدی که دارای ۹ فرزند پسر بودند، در شهر ویتبسکِ روسیه به دنیا آمد. در بسیاری از آثار او، رنگ‌های تند و متنوع و نقش‌هایی از زندگی محلی یهودی و روسی به چشم می‌خورد. در سال ۱۹۲۳، پس از اقامت شاگال و خانواده‌اش در پاریس،  آثار وی در سرتاسر اروپا شهرت یافت. با این حال، نازی‌ها وی را به دلیل انتخاب سوژه‌های یهودی و سبک غیر واقع‌گرایانه، مطرود دانسته  و در مراسم کتابسوزان سال ۱۹۳۳، رساله‌هایی که درباره آثار او بود را سوزاندند. نازی‌ها همچنین آثار شاگال را از موزه‌های گوناگون مصادره کردند و بسیاری از آنها را در سال ۱۹۳۷ در نمایشگاه "هنر منحط" مونیخ به نمایش گذاشتند. همزمان با تهاجم نازی‌ها به فرانسه در سال ۱۹۴۰، شاگال از بیم آنکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرد، همراه با خانواده‌اش به نیویورک گریخت. او در سال ۱۹۴۸ به فرانسه بازگشت.