<p>مارک شاگال، نقاش یهودی روس، هنگام کار در آتلیه خود در جنوب فرانسه. گورد، فرانسه، ۱۹۴۰.</p>

مارک شاگال

  • ​نقل قول
  • Share
  • چاپ
برچسب‌ها
  • زبان فارسی

    این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

گزیده
اگر یک نقاش، یهودی باشد و زندگی را نقاشی کند، چگونه می تواند ویژگی های یهودی را از آثار خود دور نگاهدارد؟ اما اگر او نقاش خوبی باشد، نقاشی اش بسیار پربارتر از این حرف ها خواهد بود. بدون تردید، مضامین یهودی در آن وجود خواهد داشت، اما هدف هنر او رسیدن به ارزش های جهانی است.
- مارک شاگال، سال 1933


آثار سوزانده شده
تک نگاری ها درباره شاگال

چکیده
مارک شاگالِ نقاش (1985-1887)، در یک خانواده یهودی حسیدی که دارای 9 فرزند پسر بودند، در شهر ویتیپسکِ روسیه به دنیا آمد. در بسیاری از آثار او، رنگ های تند در سطوح وسیع و نقش هایی از زندگی محلی یهودی و روسی به چشم می خورد. پس از این که شاگال و خانواده اش در سال 1923 در پاریس اقامت گزیدند، آثارش در سرتاسر اروپا شهرت یافت. با این همه، او از نظر نازی ها، فردی مطرود به شمار می رفت، چرا که یهودیان را به عنوان سوژه نقاشی انتخاب می کرد و سبک آثارش، غیر واقع گرایانه بود. آنها طی مراسم کتابسوزان سال 1933، تک نگاری ها درباره آثار او را سوزاندند. نازی ها همچنین آثار شاگال را از موزه های گوناگون مصادره کردند و بسیاری از آنها را در سال 1937 در نمایشگاه "هنر منحط" مونیخ به نمایش گذاشتند. هنگام تهاجم سال 1940 نازی ها به فرانسه، شاگال از بیم آنکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرد، همراه با خانواده اش به نیویورک گریخت. او در سال 1948 به فرانسه بازگشت.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.