گزیده

انسان‌ها تنها تا زمانی که عقیده‌ای راسخ را به نمایش می‌گذارند، قدرتمندند. آنها آنگاه که با آن عقیده به مخالفت برمی خیزند، ناتوان می‌شوند.
- تاریخچه جنبش روانکاوی، سال ۱۹۱۴

عهد آتش

«عهدهای آتش» اظهاراتی بودند که به هنگام پرتاب شدن کتاب‌ها در میان شعله‌های آتش خوانده می‌شدند. انجمن دانشجویان آلمان، بخشنامه‌ای حاوی اظهاراتی که قبل از سوزاندن کتاب باید خوانده می‌شد را پخش کرده بود. سپس کتاب‌های نویسنگانی که نام آنها در بیانیه ذکر شده بود پس از خواندن عهد‌های آتش، سوزانده می‌شدند.

علیه بها دادن بیش از اندازه به فعالیت‌های جنسی که مخرب روح است                                                                                       برای شرافت روح انسان

مکتب فرویدی، مجله ایماگو

آثار سوزانده شده

تمام آثاری که تا پیش از ماه مه ۱۹۳۳ منتشر شده بود

زیگموند فروید که بود؟ 

زیگموند فروید

زیگموند فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶)، پایه‌گذار علم روانکاوی در شهر وین کشور اتریش به دنیا آمد. علم جدید فروید و میراث یهودی او، از نظر حکومت نازی‌ها مطرود و منفور به شمار می‌رفت. نازی‌ها پس از ضمیمه شدن اتریش به آلمان در سال ۱۹۳۸، به خانه فروید هجوم آوردند و تمام پولی را که در خانه‌اش یافتند، "مصادره" کردند. او بعدها با لحنی گزنده به طعنه گفت: "هیچوقت بابت دیدن بیمار در خانه‌ام، این مقدار پول دریافت نکرده بودم." در سال ۱۹۳۳ و طی کتابسوزان، به هنگام به آتش کشیدن آثار وی، یک عهد آتش" اختصاصی علیه بها دادن بیش از اندازه به فعالیت‌های جنسی که مخرب روح قلمداد می‌شد، گفته شد.پس از مداخله‌ی بین‌المللی، فروید اجازه یافت تا با همسر، دختر، پرستار و خدمتکار خود به انگلستان مهاجرت کند. خواهران فروید در سال ۱۹۴۱ در اردوگاه‌های کار اجباری کشته شدند. فروید که هنگام اقامت در اتریش به بیماری سرطان مبتلا بود، در سال ۱۹۳۹ در انگلستان درگذشت.