جزئیات
اشیاء باقیمانده

دامن هانا مولر در اردوگاه كار اجباری

اين دامن در سال 1944 در اردوگاه كار اجباری آشويتس به هانا مولر داده شده بود. او از لبه دامن جیب درست کرد و به این ترتیب آن را تغییر داد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

Hana Mueller's concentration camp skirt [LCID: 1998zifv]