جزئیات
اشیاء باقیمانده

اظهارنامه هوس

در این اظهارنامه که توسط رودولف هوس امضا شده، او تصدیق کرده است که در زمان فرماندهی "مرکز کشتار آشویتس" یهودیان را با استفاده از گاز کشته است. در متن آلمانی چنین آمده است: "من بدین وسیله به قید سوگند اعلام می کنم که در سالهای 1941 تا 1943 که فرماندهی اردوگاه کار اجباری آشويتس را به عهده داشتم، 2 ميليون يهودی با استفاده از گاز و نيم ميليون نفر نيز با روشهای ديگر کشته شدند. رودولف هوس. 14 ماه مه 1946." ژوزف مير از دفتر رياست مشاوره حقوقی ایالات متحده نيز این اعتراف نامه را امضا کرده است. سند اصلی اين اعتراف نامه در طبقه سوم نمايشگاه دائمی موزه يادبود هولوکاست در ایالات متحده در معرض نمایش است.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Joseph Maier
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

Share This

Hoess affidavit [LCID: 2005zfer]