جزئیات
اشیاء باقیمانده

تایمز، 17 اوت 1921

در این مقاله تایمز لندن، خبرنگاری به نام فیلیپ گریوز بخش هایی از کتاب موریس ژولی با نام "گفتگوی ماکیاولی و مونتسکیو در دوزخ" را کنار "پروتکل بزرگان صهیون" قرار می دهد تا به این ترتیب ثابت کند که مطالب "پروتکل" سرقت ادبی است. در پژوهش های دیگر آشکار شد که یکی از فصل های یک رمان پروسی- "بیاریتز" اثر هرمان گودشه- نیز الهام بخش"پروتکل" بوده است. تایمز(لندن)، 17 اوت 1921.


برچسب‌ها


  • © Philip Graves, NI Syndication Limited, 1921

اشتراک

The Times, August 17, 1921 [LCID: 2006sqvy]