جزئیات
اشیاء باقیمانده

بازوبند سفيد با ستاره آبی داوود

بازوبند سفيد با ستاره داوود برودری دوزی شده با نخ آبی متعلق به دينا اوفمن است كه آنرا از سال 1939 تا 1941 در محله یهودی نشین استوپنیتسا به بازو داشت.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum - Collections

اشتراک

White armband with blue Star of David [LCID: 20000n5x]