قطعه فیلم های تاریخی

نمای هوایی از اردوگاه کار اجباری داخائو

اردوگاه کار اجباری داخائو واقع در شمال غربی مونیخ آلمان، نخستین اردوگاه دائم کار اجباری بود که توسط نازی ها در 1933 دایر شد. نیروهای مسلح ایالات متحده حدود دوازده سال بعد، در 29 آوریل 1945 این اردوگاه را آزاد کردند. در آن زمان، حدود 30 هزار اسیر در اردوگاه وجود داشت که از گرسنگی رنج می کشیدند. این قطعه فیلم، نمای هوایی از اردوگاه و دروازه ورودی به محوطه زندانیان را نشان می دهد.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک