قطعه فیلم های تاریخی

اردوگاه کار اجباری بوخنوالت

فیلمی کوتاه از جرج استيونس به نام "اردوگاه های کار اجباری نازی ها." اين قطعه فيلم آلمانی به عنوان مدرک تهيه شد و توسط دادستان در محاکمات نورنبرگ مورد استفاده قرار گرفت.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک