قطعه فیلم های تاریخی

آزادسازی بوخنوالت

نیروهای ایالات متحده اردوگاه کار اجباری بوخنوالت در آلمان را در آوریل 1945 آزاد کردند. در اینجا، سربازان ایالات متحده شهروندان آلمانی از شهر وایمار- نزدیک اردوگاه- را هنگام بازدید از اردوگاه بوخنوالت همراهی می کنند. سربازان آزادی بخش آمریکایی معمولاً شهروندان آلمانی را وادار می کردند تا بر سبعیت رفته بر انسان ها در اردوگاه ها بنگرند.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک