قطعه فیلم های تاریخی

حمله آلمان به لهستان

در اول سپتامبر 1939، آلمان به لهستان حمله کرد و به این ترتیب جنگ جهانی دوم آغاز شد. نيروهای آلمان با عبور سريع خود از استحکامات مرزی لهستان، به سمت ورشو- پايتخت لهستان- پيشروی کردند. اين قطعه فيلم که از يکی از فيلم های خبری آلمان گرفته شده است، نيروهای آلمانی را در حین حمله به لهستان نشان مي دهد. ورشو در 28 سپتامبر 1939 تسليم شد.

نسخه كامل

(موسيقي) با دشمن در حال عقب نشينی، صلح نخواهیم کرد. نيروهای چابک ما آنان را قاطعانه تعقيب می کنند. (موسيقي)


  • Imperial War Museum - Film Archive
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.