قطعه فیلم های تاریخی

هیتلر در پاریس می‌گردد

یک روز پس از امضای صلح موقت آلمان با فرانسه در ژوئن ۱۹۴۰، آدولف هیتلر پیروزی آلمان بر فرانسه را با گشتی در پاریس جشن گرفت. در اینجا قطار هیتلر به پاریس می‌رسد. گشت و گذار هیتلر شامل اپرای پاریس، شانزه لیزه، طاق پیروزی پاریس و برج ایفل بود. پس از دیدار از آرامگاه ناپلئون و کلیسای سکره کر، هیتلر پاریس را ترک کرد. هیتلر مجموعاً سه ساعت در شهر حضور داشت. در ژوئیه، هیتلر پیروزمندانه به برلین آلمان برگشت.


  • National Archives - Film
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک