قطعه فیلم های تاریخی

"نقشه نازی ها": کمپین يهودستيزی

فيلم "نقشه نازی ها" در 11 دسامبر 1945 به عنوان یکی از مدارک در دادگاه نظامی بين المللی نورنبرگ نمايش داده شد. این فیلم توسط باد شولبرگ و ديگر پرسنل ارتش ايالات متحده- تحت نظارت فرمانده نيروی دريايی، جيمز دانووان- مخصوص محاکمه تنظیم شده بود. تنظیم کنندگان فیلم فقط از منابع آلمانی از جمله فيلم های خبری رسمی استفاده کرده بودند. عنوان اين قطعه "آغاز کمپین رسمی یهودستیزی در 1 آوريل 1933" است.


برچسب‌ها


  • National Archives - Film

اشتراک