قطعه فیلم های تاریخی

سربازان ایالات متحده از بازماندگان داخائو مراقبت می کنند

اردوگاه کار اجباری داخائو، در شمال غربی مونیخ در آلمان، اولین اردوگاه رسمی بود که توسط نازی ها در 1933 دایر شد. حدود دوازده سال بعد، در 29 آوریل 1945، نیروهای مسلح ایالات متحده این اردوگاه را آزاد کردند. در آن زمان، حدود 30 هزار زندانی گرسنه در این اردوگاه بودند. در این قطعه فیلم، سربازان ارتش هفتم ایالات متحده به بازماندگان اردوگاه غذا می دهند و آنان را ضدعفونی می کنند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • National Archives - Film

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.