قطعه فیلم های تاریخی

سربازان ایالات متحده از بازماندگان داخائو مراقبت می کنند

اردوگاه کار اجباری داخائو، در شمال غربی مونیخ در آلمان، اولین اردوگاه رسمی بود که توسط نازی ها در 1933 دایر شد. حدود دوازده سال بعد، در 29 آوریل 1945، نیروهای مسلح ایالات متحده این اردوگاه را آزاد کردند. در آن زمان، حدود 30 هزار زندانی گرسنه در این اردوگاه بودند. در این قطعه فیلم، سربازان ارتش هفتم ایالات متحده به بازماندگان اردوگاه غذا می دهند و آنان را ضدعفونی می کنند.


  • National Archives - Film

اشتراک