باروخ آرون شاباسون Baruch Aaron Szabasson

باروخ آرون شاباسون Baruch Aaron Szabasson

تاریخ تولد: 1927

کُژینیتسه, لهستان

باروخ را همه دوستان و خانواده اش به نام بوژک می شناختند. او متولد شهر کُژینیتسه واقع در شرق مرکز لهستان بود. کُژینسه منطقه‌ی تفریحی مشهور در کنار دریاچه‌ها و جنگل درختان غان بود. پدر باروخ تجارت چوب والوار می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: باروخ برای تحصیل به مدرسه دولتی و بعدازظهرها نیز به مدرسه‌ی مذهبی یهودیان می رفت. او جمعه شب ها برای مراسم شبات به منزل پدربزرگ ومادربزرگ می رفت. قوم و خویشان نیز برای دید و بازدید یکدیگر به آن جا می آمدند. باروخ به دنبال شکلات، سراغ جیب پدربزرگ می‌رفت وهمیشه در آن جا شکلات پیدا می کرد. در سپتامبر ۱۹۳۹ آلمان، لهستان را اشغال کرد و پس از تصرف کُژینیتسه در همان ماه، در زمستان گتویی برپا شد.

۱۹۴۰-۴۲: در سال ۱۹۴۰ به دلیل قوانین نازی ها که اجتماع افراد زیاد را در گتو منع کرده بودند، او نتوانست برمتصوا، جشن تکلیف خود را جشن بگیرد. خانواده شاباسون به هر طریقی که می توانستند غذا تهیه می کردند، معمولا آن را در بازار سیاه خرید و فروش می کردند. در سال ۱۹۴۲ و در سن ۱۵ سالگی باروخ برای کار اجباری تبعید شد. در اردوگاه های کار اجباری، او دچار بیماری تیفوس شد.

باروخ طی همان سال در اردوگاه کار اجباری چسنوف واقع در لهستان درگذشت. پس از اتمام جنگ، پدر وی مراسم خاکسپاری او را دوباره در کُژینیتسه برگزار کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.