کرت اگون روزنبرگ Curt Egon Rosenberg

کرت اگون روزنبرگ Curt Egon Rosenberg

تاریخ تولد: ۴ ژوئن ۱۹۱۵

گوتينن, Goettingen آلمان

کرت فرزند بزرگ خانواده‌ای یهودی در گوتینگن ، شهر معروف دانشگاهی آلمان، بود که سه فرزند داشتند. پدرش مالک یک کارخانه‌ی تولید پارچه‌ی کتان بود. این کارخانه از زمانی که توسط پدر بزرگ هینز احداث شد، در این خانواده وجود داشت. در گوتینگن، جمعیت کوچکی از یهودیان زندگی می‌کردند و آنجا فقط دارای یک کنیسه بود. کرت در مدرسه‌ی دولتی شهر تحصیل می‌کرد.

۱۹۳۳-۳۹: حزب نازی در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسید. یک سال بعد، کارخانه‌ی خانواده‌ی روزنبرگ مصادره شد و آنها مجبور شدند به شهر هامبورگ نقل مکان کنند. کرت به دلیل یهودی بودن، در اواخر سال ۱۹۳۸ دستگیر شد و به اردوگاه زاخزن هاوزن که در آنزمان بیشتر برای "دشمنان کشور" تعبیه شده بود، تبعید شد. کرت مرتب شکنجه می‌شد و زمانی که در سال ۱۹۳۹ آزاد شد، پای او آسیب دیده بود. از آن جایی که به وی دستور دادند که ظرف یک ماه مهاجرت کند، کرت به انگلیس رفت.

۱۹۴۰-۴۴:کرت به اردوگاهی در کنت که ویژه‌ی یهودیان آلمانی پناهنده بود، رفت. اردوگاه کیچنر توسط شورای یهودیان آلمانی اداره می‌شد و در منطقه‌ی بلا استفاده‌ی ارتش بریتانیا در شهر ریچبورگ احداث شده بود. آنجا به مردهای ۱۸ تا ۳۵ ساله اسکان داده بود.کرت پیش از آنکه کیچنر به یک پایگاه ارتش نیروهای داوطلبانه بریتانیا تبدیل شود، سالها در آنجا تعلیمات کشاورزی دید. سپس او برای شرکت در ارتش بریتانیا داوطلب شد و تا پایان جنگ همراه با نیروهای متفقین جنگید.

پس از جنگ، کرت در انگلیس ساکن شد. او متوجه شد که پدر، مادر و خواهرش در گتوی شهر مینسک در سال ۱۹۴۳ کشته شده‌اند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.