اِرنا شومر اونگر  Erna Schumer Unger

اِرنا شومر اونگر Erna Schumer Unger

تاریخ تولد: ۱۴ آوریل ۱۸۸۴

کولومیا, لهستان

ارنا دومین دختر از چهار دختر یک خانواده‌ی یهودی بود. والدین مذهبی او در سال ۱۹۰۵، زمانی که ارنا ۲۱ سال داشت به اسن Essen شهری در آلمان نقل مکان کردند. ارنا در اوایل دهه دوم زندگی‌اش ازدواج کرد اما این زوج فرزندی نداشتند و همسرش درگذشت. بعد از چند سال، ارنا با یک فروشنده به نام یاکوب اونگر ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نام‌های مکس و دورا شد.

۱۹۳۳-۳۹: زمانی که هیتلر در سال ۱۹۳۳ صدراعظم آلمان شد، یاکوب برای بررسی شرایط زندگی در آمستردام به آنجا رفت. اما ارنا نمی‌توانست از خواهرانش که به او خیلی نزدیک بودند جدا شود بنابراین یاکوب به اسن بازگشت. در نوامبر ۱۹۳۸، پس از کشتار سراسری در کشور، خانواده اونگر در نهایت به آمستردام فرار کردند و فرزندان آنها مانند برخی از یهودیان پناهنده‌ی ریشه کن شده، تحت سرپرستی سازمان‌های یهودی قرار گرفتند.

۱۹۴۰-۴۴: آلمانی‌ها در ماه مه ۱۹۴۰ به هلند حمله کردند. بعد از اشغال کشور، ارنا و یاکوب مخفی شدند. اگرچه جزئیات این قضیه نامعلوم است اما آنها بعد از سه سال شناسایی و دستگیر شدند. در ۱۷ آوریل ۱۹۴۳، ارنا و یاکوب به اردوگاه انتقالی وستربورک در هلند فرستاده شدند. هفت روز بعد آنها به اردوگاه مرگ سوبیبور در لهستان فرستاده شدند.

ارنا در سوبیبور جان سپرد. وی ۵۹ سال داشت. تنها بازمانده از این خانواده دورا بود که در سال ۱۹۴۰ همراه با دیگر فرزندان پناهندگان یهودی به صورت قاچاقی به انگلستان برده شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.