اِوا گریدینگر  Eva Gredinger

اِوا گریدینگر Eva Gredinger

تاریخ تولد: ۱۸ مارس ۱۹۲۱

ورچونی, رومانی

اِوا یکی از سه فرزند یک خانواده یهودی در شهر ورچونی بود. ورچونی یک شهر در منطقه‌ی بیسارابیا Bessarabia بود که ۹۰ درصد جمعیت آن یهودی بودند. اِوا در مدرسه دولتی تحصیل می کرد. خانواده‌ی او مذهبی بودند و هر روز به کنیسه می رفتند. پدر اِوا قصاب گوشت حلال بود و مرغ و گوشت را طبق عادات غذایی مردم یهودی تهیه می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۶ زمانی‌ که اِوا ۱۵ سال داشت، او و خانواده اش به شهر ویسوکا نقل مکان کردند و وی در آن جا به عنوان خیاط مشغول به کار شد. ویسوکا با شهری که قبلا در آن زندگی می کردند بسیار تفاوت داشت. تنها ۱۵ خانواده یهودی در شهر ویسوکا زندگی می کردند و اِوا معتقد بود که مردم، کمتر تحمل یهودی ها را دارند. با وجود این که جنگی در میان نبود، تنش ها اوج گرفت.

۱۹۴۰-۴۴: اِوا در سال ۱۹۴۰ ازدواج کرد و در آن سال نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به بیسارابیا حمله کردند. یک سال بعد زمانی که آلمان ها به ارتش اتحاد جماهیر شوروی حمله کردند، شوهر وی به ارتش سرخ پیوسته بود. اوا که در آن زمان حامله بود در شهر ویسوکا ماند و توسط نیروهای رومانیایی متحد با آلمان، به همراه یهودیان شهر تبعید شد. یهودیان را روزها بدون آب و غذا راه بردند. روزی سربازان در جنگل به بعضی از دخترها تجاوز کردند. در اردوگاه بین راهی ورچونی، اِوا روی زمین و بدون هیچ پزشکی، بچه‌ی خود را به دنیا آورد. یک هفته بعد در مسیر ترنسنیستریا Transnistria طفل او در گذشت.

اِوا در سال ۱۹۴۴ از یک اردوگاه کار اجباری در ترنسنیستریا آزاد شد. پس از جنگ، او به شهر بیسارابیا بازگشت و به او خبر دادند که شوهر وی در یک نبرد مفقودالاثر شده است.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.