فیگا گرینبائوم  Faiga Grynbaum

فیگا گرینبائوم Faiga Grynbaum

تاریخ تولد: 1913

اِستاراخوویتسه, لهستان

فیگا یکی از نه فرزند خانواده‌ای یهودی مذهبی در استاراخوویتسه، شهری در قسمت شرق و مرکز لهستان بود. آنها از خانه‌ی یک طبقه‌ی خود به عنوان محل زندگی و کارگاه خیاطی استفاده می‌کردند. فیگا در مغازه، لباس‌ زنانه می‌دوخت. معمولا در ازای کارهای خیاطی، از مشتری‌ها کالاهایی مانند کنده برای آتش و یا یک سبد سیب زمینی می‌گرفتند.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۵ فیگا با هسکل اوخرویچ ازدواج کرد. او به کیلتس، که شهر بزرگتری در ۲۵ مایلی جنوب غربی استاراخوویتسه بود نقل مکان کرد. شوهرش در آن جا به ارتش لهستان گوشت می‌فروخت. آنها تا قبل از مهاجرت هسکل به امریکا، در اواخر سال ۱۹۳۰ دارای یک فرزند دختر شدند. همسر وی در نیویورک یک کارخانه‌ی کفش خرید. اما زمانی که خواست همسر و فرزندش را به امریکا ببرد، جنگ جهانی دوم شروع شده و مهاجرت غیر ممکن شده بود. فیگا مجبور شد در لهستان بماند.

۱۹۴۰-۱۹۴۵: فیگا به همراه دخترش به استاراخوویتسه بازگشتند و در بخش اشغالی آلمانی‌ها، با خانواده‌ی فیگا زندگی می‌کردند. در اکتبر سال ۱۹۴۲، نیروهای اس اس یهودیان شهر را مجبور کردند به محل بازار بروند. فیگا که قبلاً به عنوان یک کارگر در کارخانه‌ای در همان نزدیکی کار می‌کرد، در صف افراد "سالم" ایستاد. مادر و دختر او به همراه بقیه‌ی جوان‌ها و پیرها برای تبعید انتخاب شده بودند. فیگا به همراه بقیه‌ی افراد به سمت اردوگاه کار اجباری در همان نزدیکی رفتند. در آن جا زندانیان، لباس‌های سربازان آلمانی را درست می‌کردند.

در اواسط سال ۱۹۴۳ در حین فرار دست جمعی عده ای از اردوگاه، فیگا تیر خورد و کشته شد. مادر و دخترش در اردوگاه مرگ تربلینکا جان خود را از دست دادند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.