فریدا گرینگر  Frieda Greinegger

فریدا گرینگر Frieda Greinegger

تاریخ تولد: ۱۹ اکتبر ۱۹۲۰

میشائیلن باخ, اتریش

فریدا چهارمین فرزند از میان پنج فرزند پدر و مادری کاتولیک بسیار مذهبی بود. او یک برادر و سه خواهر داشت. وی در مزرعه‌ای بزرگ در نزدیکی میشائیلن باخ در شمال اتریش بزرگ شد. در مزرعه انواع دام، اسب، خوک و مرغ و خروس پرورش می‌یافت و بچه‌ها، ساعت‌های طولانی به پدر و مادرشان در مزرعه کمک می‌کردند. فریدا در ۱۲ سالگی برای کار در مزرعه به صورت تمام وقت مدرسه را ترک کرد.

۱۹۳۳-۳۹: آلمان در مارس ۱۹۳۸ اتریش را به تصرف درآورد. زمانی که در سپتامبر ۱۹۳۹ جنگ آغاز شد، برادرم برای ارتش آلمان انتخاب شد. از آنجا که در مزرعه کمکی نداشتیم، پدرم فرم درخواستی را برای گرفتن کارگر مزرعه از لهستان پر کرد. دو کارگر لهستانی در دسامبر آمدند، یکی پیرتر و دیگری که جولیان نام داشت جوانتر بود. ما به آنها آلمانی و کار کردن در مزرعه را یاد دادیم. جولیان خیلی سریع یاد می‌گرفت و رفتارش بسیار دوستانه بود.

۱۹۴۰-۴۴: من و جولیان عاشق همدیگر شدیم. پدرم مخالفت کرد، دوستی با لهستانی‌ها برای ما خلاف قانون بود. برای حفاظت از او، من قبول کردم که به مزرعه‌ای دیگر بروم. با وجود خطر دستگیریمان، قرار گذاشتن و ملاقات با یکدیگر را ادامه دادیم. هنگامی که پی بردم دیگر کار کردن در آن مزرعه را دوست ندارم برای یک کارخانه، درخواست کار دادم. اما رئیسم موضوع را فهمید و عصبانی شد. او درباره‌ی من و جولیان به گشتاپو گزارش داد و ما دستگیر شدیم. در نوامبر ۱۹۴۱ من به عنوان زندانی سیاسی به راونسبروک، اردوگاهی برای زنان منتقل شدم.

فریدا در اوت ۱۹۴۳ از راونسبروک آزاد شد. بعد از جنگ، او و جولیان دوباره به یکدیگر رسیدند و در ۲۴ آوریل ۱۹۴۶ با هم ازدواج کردند. آنها در سال ۱۹۴۸ به آمریکا مهاجرت کردند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.