گیزلا رناته برگ  Gisella Renate Berg

گیزلا رناته برگ Gisella Renate Berg

تاریخ تولد: ۱ مهٔ ۱۹۳۳

کولن Cologne, آلمان

گیزلا با والدینش، پدر و مادربزرگ، عمو و خواهر بزرگترش اینگه در لِیخنیخ، روستایی کوچک خارج از کلن زندگی می‌کرد. خانواده‌ی برگ یک خانواده‌ی یهودی محافظه کار بودند. پدربزرگ گیزلا، رئیس انجمن کنیسه‌ی محلی و عمویش آوازخوان مذهبی آنجا بود. پدرش یوزف، تاجر پوست شناخته شده‌ای بود که روابط تجاری و شخصی بسیاری با همسایگان یهودی و غیریهودی خود داشت.

۱۹۳۳-۳۹: گیزلا چند ماه پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها متولد شد. والدینش نگران امنیت او بودند و به او اجازه‌ی بازی در خیابان، با بقیه‌ی بچه ها را نمی‌دادند. در ۹ نوامبر ۱۹۳۸، نازی‌ها کشتاری سراسری بر ضد یهودیان آلمان به نام کریستال‌ناخت (شب شیشه‌های شکسته) برپا کردند. خانواده‌ی برگ که توسط یکی از دوستان از خطر آگاهی یافته بودند، به کلن فرار کردند. در همان شب، نازی‌های محلی به خانه‌ی آنها در لیخنیخ حمله کردند و بسیاری از اموال خانواده را تخریب یا نابود کردند. در مه ۱۹۳۹، خانواده‌ی برگ به کنیا رفتند.

۱۹۴۰-۴۵: در کنیا، که آن زمان بخشی از جنوب آفریقای تحت حاکمیت انگلیس بود، آنها در یک مزرعه در ارتفاعات زندگی می‌کردند و دام و گیاه بابونه‌ی گاوچشم برای تولید آفت کش تولید می‌کردند. گیزلا از خانه می‌توانست قله‌های کلیمانجارو و کوهستان کنیا و بسیاری از حیوانات نادر را ببیند. خانواده‌ی برگ، مانند دیگر آلمانی‌های کشاورز ساکن آنجا، در دوران جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی‌ها به عنوان «دشمن بیگانه» شناخته می‌شدند. آنها با برخی محدودیت‌ها مواجه بودند اما گیزلا و اینگه توانستند به تحصیل ادامه دهند.

در ۱۹۴۷، خانواده‌ی برگ به ایالات متحده آمدند و در نهایت یک مرغداری و تجارت لبنیات در واینلند نیوجرسی خریداری کردند. گیزلا تحصیل در دبیرستان را تکمیل کرد و از دانشکده تجارت فارغ التحصیل شد. در ۱۹۵۷ او با کرت پائولی، یک پناهنده از آلمان نازی ازدواج کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.