ایلونا هاس گروئه  Ilona Haas Geroe

ایلونا هاس گروئه Ilona Haas Geroe

تاریخ تولد: 1909

سِگِد, مجارستان

ایلونا یکی از هفت فرزند خانواده‌ای یهودی ساکن شهر سگد، در حدود ۱۰۰ مایلی جنوب بوداپست بود. پدرش حسابدار بود. در سده‌ی جدید، بسیاری از خویشاوندان پدر ایلونا به ایالات متحده مهاجرت کردند اما پدر ایلونا تصمیم به ماندن گرفت. ایلونا نیز یک حسابدار شد و شغلی در سگد به دست آورد.

۱۹۳۳-۳۹: ایلونا به عنوان حسابدار بسیار مشغول بود اما در اوقات فراغتش، از موسیقی و ورزش لذت می برد. همچنین به دلیل آنکه بسیاری از خویشاوندانش به ایالات متحده مهاجرت کرده بودند شروع به یادگیری زبان انگلیسی کرد. در اوایل ۱۹۳۸، دولت مجارستان که با آلمان نازی همگام بود، شروع به وضع قوانین ضد یهودی کرد.

۱۹۴۰-۴۵: در ۱۹۴۱، ایلونا با ایشتوان گروئه ازدواج کرد. آنها همراه با پسر ایشتوان از ازدواج قبلی‌اش، به تُرُکسَنتمیکلوش نقل مکان کردند. ایلونا به شوهرش در تجارت خانوادگی صادرات غله کمک می کرد. در مارس ۱۹۴۴، هنگامی که آلمان مجارستان را اشغال کرد، تجارت خانواده گروئه با مشکل مواجه شد. ایلونا و خانواده اش دستگیر شدند و به یک گتوی موقت در کارخانه شکر در تُرُکسَنتمیکلوش برده شدند. در آنجا پلیس مجارستان ایلونا را کتک زد زیرا تصور می کرد او چیزهای با ارزش را پنهان کرده است.

ایلونا و خانواده اش از طریق اشتراس‌هوف Strasshof به اردوگاه کار اجباری لوباو در نزدیکی وین برده شدند. خانواده گروئه در آنجا توسط ارتش سرخ در آوریل ۱۹۴۵ آزاد شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.