یانوس پیوتروفسکی Janusz Piotrowski

یانوس پیوتروفسکی Janusz Piotrowski

تاریخ تولد: ۲۱ ژوئن ۱۹۱۹

پلوتسک, لهستان

یانوس در میان چهار فرزند یک خانواده‌ی کاتولیک در پلاک، بزرگترین آنها بود. این شهر در منطقه‌ای روستایی در شمال ورشو قرار داشت. پدرش حسابدار بود. یانوس در مدارس محلی درس خواند و یک پیشاهنگ فعال بود.

۱۹۳۳-۳۹: یانوس به ورشو رفت تا در رشته‌ی مهندسی عمران تحصیل کند. در ۱ سپتامبر ۱۹۳۹، آلمان شروع به بمباران ورشو کرد. یک هفته بعد به تمام کسانی که توانا بودند و اعزام نشده بودند، دستور داده شد به شرق عقب نشینی کنند. در ۱۷ سپتامبر، وی در ۹۰ مایلی مرز رومانی بود. در آن شب، شوروی از شرق به لهستان حمله کرد و تمام راه‌های فرار را بست. یانوس که گیر افتاده بود به لهستان تحت اشغال آلمان و نزد خانواده‌اش در شهر ویژوگرود بازگشت.

۱۹۴۰-۴۴: او در ۶ آوریل ۱۹۴۰، در منزل پدر و مادرش در ویژوگرود دستگیر شد. حدود ۱۲۹ از رهبران جامعه، متخصصین و دانشجویان دانشگاه در آن روز دستگیر شدند. دو هفته بعد یانوس همراه با کاروانی شامل ۱۰۰۰ زندانی سیاسی لهستانی، به بازداشتگاه داخائو رسید. یک ماه بعد، او در اولین کاروانی بود که به اردوگاه گوسن در اتریش رفت. یانوس اکثر پنج سال بعد را در گوسن گذراند. سال اول در معدن کار کرد و سپس در دفتر بازداشتگاه مشغول به کار شد. او عضوی از سازمان زیرزمینی اردوگاه بود.

در ۵ بعدازظهر ۵ مه ۱۹۴۵، یانوس توسط ارتش سوم ایالات متحده در گوسن آزاد شد. او در ۲۳ مارس ۱۹۴۸ به ايالات متحده مهاجرت كرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.