ماحلا وینر  Machla Weiner

ماحلا وینر Machla Weiner

تاریخ تولد: 1892

واکنُوکا, Vachnovka اوکراین

ماحلا یکی از شش فرزند خانواده‌ی سندلر، یکی از خانواده‌های یهودی روستای اوکراینی واخنوکا بود. در ۱۹۱۲ ماحلا با ایزاک وینر ازدواج کرد و در اواخر دهه‌ی ۱۹۲۰ آنها چهار پسر و دو دختر داشتند. بزرگترین پسر آنها در سال ۱۹۲۷ از تب مخملک درگذشت. در ۱۹۲۹ شوهر ماحلا به امید یافتن کار، با خانواده به شهری نزدیک به نام وینیتسا که آنزمان بخشی از شوروی بود، نقل مکان کرد.

۱۹۳۳-۳۹: در اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰، خشکسالی عظیمی منطقه را فرا گرفت. خانواده ماحلا جان سالم به در بردند ولی روزهای سختی را می‌گذراندند. ایزاک قبل از ۱۹۱۷ راننده‌ی گاری بود اما در وینیتسا او مالیات تجّاری را که در بازار شهر محصولاتشان را می‌فروختند، جمع‌آوری می‌کرد. همچنین به عنوان نگهبان شب نیز کار می‌کرد.

۱۹۴۰-۴۱: در ژوئن ۱۹۴۱، آلمان به شوروی حمله کرد. مردم وینیتسا ترسیدند. بسیاری تصور کردند شهر نفرین شده است. ایزاک و ماحلا مطمئن بودند که آلمانی‌ها در مرز متوقف خواهند شد با این حال برای ایمن ماندن، سعی کردند فرزندانشان را با قطار به مقصد شرق بفرستند. اما بلیت قطار فقط برای کسانی صادر می‌شد که خانواده‌ی افسران ارتش سرخ یا کمونیست‌ها بودند. یکی از آن افراد به دختر بزرگشان فریدا بلیت داد. هنگام عبور قطار، ایزاک پسرشان، موشه را نیز به درون قطار هل داد.

ایزاک، ماحلا و دخترشان یوا ماندند. ماحلا در ۱۹ سپتامبر ۱۹۴۱ در کشتار دسته جمعی نزدیک وینیتسا کشته شد. ایزاک و یوا در ۱۶ آوریل ۱۹۴۲ کشته شدند.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.