مگدا راین  Magda Rein

مگدا راین Magda Rein

تاریخ تولد: ۷ ژوئن ۱۹۲۷

شاتورایائویهِی Satoraljaujhely, مجارستان

مگدا بزرگترین فرزند از دو فرزند خانواده‌ی یهودی مذهبی بود. آنها در ساتورایائوِهی، شهری در شمال شرق مجارستان در مرز چکسلواکی زندگی می‌کردند. تقریباً ۲۰ درصد از جمعیت ۱۸۰۰۰ نفر شهر، یهودی بودند. پدر مگدا یک نانوایی داشت و مادرش ماما بود.

۱۹۳۳-۳۹: من در ۱۰ سالگی وقتی مادرم برای کمک به زایمان می‌رفت، او را همراهی می‌کردم. مادرم به تمام زن‌ها از جمله یهودی‌ها، کولی‌ها و رعایای روستاهای اطراف کمک می‌کرد. در ۱۲ سالگی او به من اجازه داد تا کمکش کنم. من در زمانی که او به نور اضافی نیاز داشت، چراغ نفتی را برایش نگه می‌داشتم. او به من یاد داد که چگونه یک نوزاد را بغل کنم، او را حمام کنم و لباس به تنش کنم و بعد به مادرش بدهم. اگر بچه دختر بود، گاهی اوقات مادر بچه، نام مرا برای او انتخاب می‌کرد.

۱۹۴۰-۴۴: در ۱۹۴۴، دو ماه پس از اشغال مجارستان توسط آلمانی‌ها، ما به آشویتس تبعید شدیم. من و مادرم بین کسانی بودیم که برای کار اجباری انتخاب شدند. ما را به خط کردند. یک زن عضو اس‌اس فریاد می‌زد که اگر از دستورات او اطاعت نکنیم، از طریق دودکش‌ها آشوویتس را ترک خواهیم کرد. من و مادرم دو ماه با هم بودیم تا اینکه او برای انتقال از اردوگاه انتخاب شد. من ناراحت بودم و دنبال او دویدم اما آن زن عضو اس‌اس با ته تفنگش به سر من زد و من نقش زمین شدم. او به سینه من آنقدر لگد زد که دنده هایم شکست.

در اکتبر ۱۹۴۴ مگدا برای کار اجباری به آلمان و سپس در آوریل ۱۹۴۵ به ترزین‌اشتاد تبعید شد. او در ۸ مه ۱۹۴۵ توسط نیروهای شوروی آزاد شد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.