سائول اینگبر  Saul Ingber

سائول اینگبر Saul Ingber

تاریخ تولد: ۱۶ آوریل ۱۹۲۱

موزین Moisei, رومانی

سائول در یک خانواده‌ی یهودی در یکی از شهرهای کوچک شمالی ترانسیلوانیایی به نام موزین به دنیا آمد. این شهر به دلیل وجود صومعه‌ای که قدمتش به قرن ۱۸ می‌رسید و حضور تعداد زیادی از مسیحیان برای زیارت در این مکان، معروف بود. خانواده‌ی سائول مذهبی بودند. پدر وی برای کارخانه‌های منطقه در چندین مایل، چوب و الوار جابه جا می کرد.

۱۹۳۳-۳۹: من و برادرانم به مدرسه یهودی که در خانه‌ی همسایه‌ی ما برگزار می‌شد، می‌رفتیم. یک عالم یهودی در دعا خواندن ما را هدایت می‌کرد و ما نقل قول‌هایی را از متون کتاب مقدس یاد می‌گرفتیم. بعد از دوران تحصیل، باید کسب و کار و تجارتی را می‌آموختیم. من خیاطی را انتخاب کردم. در شهر من با یهودی‌ها برخورد مناسبی نمی شد. پدرم در راه بازگشت از محل کار خود به خانه، مورد آزار و اذیت چند تن از اهالی شهر قرار گرفت. برای تحقیرش، او را گرفتند و وانمود کردند که او را غسل تعمید می‌دهند.

۱۹۴۰-۴۵: در سال ۱۹۴۰ مجارستان، ترانسیلوانیای شمالی را اشغال کرد. من تا سال ۱۹۴۴ که به ابنزی، یکی از اردوگاه‌های فرعی مت‌هاوزن منتقل شدم، به اردگاه های کار اجباری زیادی تبعید شده‌بودم. در حال کندن گودالی بودم که ناگهان یکی از سربازان محافظ، من را از صف بیرون کشید. اول خیلی دوستانه با من صحبت کرد، ولی کمی بعد جلوتر آمد، چانه ام را بالا کشید و گفت، "خدای تو کجاست؟" وقتی که من به سمت آسمان اشاره کردم ضربه‌‌ای محکم به شکم من زد. سوال را دوباره تکرار کرد، من هم جوابم را تکرار کردم و این بار با مشت به صورتم کوبید. در حالی که من دندانم را از دهانم تف می کردم دوباره سوالش را تکرار کرد و من به او اشاره کردم.

سائول در مه سال ۱۹۴۵ به دست نیروهای ارتش ایالات متحده که به داخائو رسیده بودند، آزاد شد. سائول پس از آنکه مدتی در اتریش زندگی کرد، به اسرائیل مهاجرت کرد و پس از آن به ایالات متحده نقل مکان کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.