والتر شنل  Walter Schnell

والتر شنل Walter Schnell

تاریخ تولد: ۱۶ آوریل ۱۹۰۴

اشتریلن, آلمان

والتر در خانواده‌ای یهودی در شهر اشتریلن آلمان واقع در ۲۵ مایلی جنوب برسلاو به دنیا آمد. کسب کریستال خانواده‌اش قدمتی۱۰۰ ساله داشت و شناخته شده بود. والدین والتر او را در اواسط دهه‌ی ۱۹۲۰ برای یادگیری تجارت ظروف چینی به برلن فرستادند. او در سال ۱۹۲۶ برای کمک به خانواده در اداره‌ی کارشان به اشتریلن بازگشت.

۱۹۳۳-۳۹: در سال ۱۹۳۷ به برسلاو نقل مکان کردیم. بعد از قتل‌عام سال ۱۹۳۸ (کریستالناخت، شب شیشه شکسته)، من به بوخنوالد تبعید شدم. وقتی به آنجا رسیدم، من را مجبور کردند وارد تونلی از نازی‌ها شوم که در دو طرف ایستاده بودند و با چماق آماده کتک زدنمان بودند. در اردوگاه، هرج و مرجی اتفاق افتاد. بعضی از زندانی‌ها در حالیکه نازی‌ها به آنها شلیک می‌کردند، در محوطه می‌دویدند، برخی به سمت نرده‌هایی که برق به آنها متصل شده بود می‌دویدند. در ماه دسامبر والدینم مدارکی را برایم درست کردند که بتوانم به پاناما بروم. نازی‌ها که مطمئن شدند من کشور را ترک خواهم کرد، آزادم کردند.

۱۹۴۰-۴۴: من نتوانستم ویزای پاناما را بگیرم بنابراین تنها راهم رفتن به شانگهای بود، تنها جایی که ویزا نمی‌خواست. اکثر یهودیان آنجا در زاغه‌ها که به آنها هنگ کیو می‌گفتند زندگی می‌کردند. این شرایط تا زمانی که حمله به پرل هاربر اتفاق افتاد ادامه داشت. بعد از آن، ژاپنی‌ها ما را در گتویی محصور کردند. من به مدت ۴ سال در شانگهای بودم و از سال ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ مدیریت آشپزخانه‌ی گوشت حلال که برای هزاران یهودی ارتودکس غذا تهیه می‌کرد را به عهده داشتم. کنیسه‌های زیادی در شانگهای بودند و جامعه‌ی یهودیان آنجا فعال بود. در سال ۱۹۴۴ آمریکایی‌ها شروع به بمباران شانگهای کردند.

والتر بعد از جنگ در چین ماند و در آشپزخانه کار کرد. وی در سال ۱۹۴۷ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.