تاریخ شفاهی

بنو مولر-هیل، آنتیه کوزموند، پاول اگرت و الویرا مانتی از اوتانازیا (کشتن از سر ترحم) می‌گویند

بنو مولر-هیل، استاد ژنتیک در دانشگاه کلن و نویسنده کتاب "علم مرگبار"، برنامه نازی ها در خصوص "کشتن از سر ترحم" را با استفاده از گزیده هایی از تاریخ شفاهی آنتیه کوزموند، پاول اگرت و الویرا مانتی توضیح می دهد. آنتیه کوزموند خواهری کوچک و معلول داشت که در دسامبر 1933-هنگامی که سه ساله بود- در آسایشگاه آلستردورف در هامبورگ پذیرفته و در سال 1944 کشته شد. پاول اگرت از 1942 تا 1943 در بخش یتیمانِ آسایشگاه دورتموند- آپلربک به سر می برد و در آنجا شاهد "کشتن از سر ترحم" دیگر یتیمان بود. الویرا مانتی و خواهرش را در سال 1938 از یک خانواده فقیر و پرجمعیت گرفتند و به یک پرورشگاه سپردند.

[Photo credits: Getty Images, New York City; Yad Vashem, Jerusalem; Max-Planck-Institut für Psychiatrie (Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie), Historisches Archiv, Bildersammlung GDA, Munich; Bundesarchiv Koblenz, Germany; Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Vienna; Kriemhild Synder: Die Landesheilanstalt Uchtspringe und ihre Verstrickung in nationalsozialistische Verbrechen; HHStAW Abt. 461, Nr. 32442/12; Privat Collection L. Orth, APG Bonn.]

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو ​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.