تاریخ شفاهی

الیزابت کافمن کونیگ از تلاش خانواده‌اش برای فرار از اتریش پیش از جنگ می‌گوید

الیزابت و خانواده‌اش در زمان شروع جنگ، در پاریس بودند. با پیشروی آلمانی‌ها در سال ۱۹۴۰، او و مادرش به سمت جنوب فرار کردند. الیزابت در نهایت به لا شامبون رسید. در آنجا او از کودکان تحت حمایت آندره تروکمه، روحانی شهر و همسرش نگهداری می‌کرد. در اواخر ۱۹۴۱ پدرش بین ۱۰۰۰ روشنفکری بود که از رئیس جمهور فرانکلین روزولت، روادید اختصاصی ایالات متحده را دریافت کردند. خانواده‌ی آنها در ۱۹۴۲ با یکی از آخرین کشتی‌های مسافربری که در زمان جنگ از اقیانوس اطلس می‌گذشت از فرانسه فرار کردند.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.