تاریخ شفاهی

فلا وارشاو از خواندن لیست اسامی برای یافتن نام اعضای بازمانده‌ی خانواده می‌گوید

فلا در سال 1945 توسط ارتش انگلیس در برگن- بلزن آزاد شد. او به اردوگاه آوارگان در فلدافینگ، نزدیک مونیخ رفت که تحت نظارت آمریکایی ها بود. فلا در سال 1946 در این اردوگاه ازدواج کرد، و در نهایت به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.