تاریخ شفاهی

توماس بورگنتال تأثیر نورمبرگ بر پیشرفت قانون بین‌الملل را شرح می‌دهد

توماس بورگنتال یک قاضی بین‌المللی و یکی از جوانترین بازماندگان اردوگاه‌های آشویتس و زاخزن هاوزن بود. او در سن ۱۷ سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرد. وی به عنوان قاضی و رئیس دادگاه حقوق بشر قاره آمریکا و به عنوان عضو کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در السالوادور شروع به کار کرد. بورگنتال ریاست کمیته‌ی اخلاق موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده را به عهده داشت. وی در مارس ۲۰۰۰ به عضویت دادگاه بین المللی عدالت در آمد و هنوز این سمت را دارد.

نسخه كامل

مسلمأ نورمبرگ تاثیری عظیم هم برپیشرفت قانون حقوق بشر بین الملل و هم بر قانون جنایت بین الملل گذاشت. با یک دید نمادین، این یک نقطه عطف به این مفهوم بود که در واقع برای اولین بار یک محکمه‌ی بین‌المللی، مقامات بالای دولتی را محاکمه کرد و آنها را مسئول دانست و چندین قانون ایجاد کرد.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.