تاریخ شفاهی

ویلک (ویلیام) لیوف از اخراج اجباری از آشویتس می‌گوید

ویلک پسر خانواده‌ای یهودی بود که در شهر لووف در جنوب شرقی لهستان زندگی می‌کردند. خانواده‌ی او مالک یک کارخانه‌ی شراب‌سازی بودند که از سال ۱۸۷۰ به آنها تعلق داشت. پدر ویلک در ۱۹۲۹ بر اثر حمله‌ی قلبی درگذشت. ویلک در ۱۹۳۹ وارد مدرسه‌ی متوسطه شد. پس از آغاز مدرسه، جنگ جهانی دوم با حمله‌ی آلمان به لهستان آغاز شد. لووف در بخشی از جنوب لهستان بود که به شوروی پیوسته بود. با اینکه شوروی‌ها خانه و کارخانه‌ی خانوادگی ویلک را گرفته بودند، او به مدرسه ادامه داد. در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱، نیروهای آلمان به خاک شوروی حمله کردند. آلمان لووف را اشغال کرد و یک گتو آنجا برپا کرد. ویلک عضوی از گروه کوچک یهودیانی بود که که روزانه گتو را برای رفتن به سر کار ترک می‌کردند، آنها برای آلمانی‌ها ایزوگام تولید می‌کردند. در ۱۹۴۳، کمی پیش از تخریب گتوی لووف توسط آلمانی‌ها، وی مدارک جعلی با نام یک همکار مسیحی تهیه کرد و به مجارستان گریخت. او به عنوان پیک برای نیروی مقاومت در بوداپست کار می‌کرد و در نهایت به عنوان جاسوس لهستانی توسط آلمانی‌ها دستگیر شد. ویلک در اکتبر ۱۹۴۴ به اردوگاه آشویتس فرستاده شد. وی در بین هزاران زندانیی بود که همزمان با پیشروی متفقین، به راهپیمایی مرگ در درون مرزهای آلمان فرستاده شدند. او در آوریل ۱۹۴۵ توسط نیروهای ایالات متحده آزاد شد و در ۱۹۴۹ به ایالات متحده مهاجرت کرد.

نسخه كامل

برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum Collection
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.