جزئیات
عکس ها

آدولف هیتلر از دروازه براندنبرگ می گذرد تا به مراسم افتتاحیه بازی های المپیک برود.

آدولف هیتلر از دروازه براندنبرگ می گذرد تا به مراسم افتتاحیه بازی های المپیک برود. برلین، آلمان، 1 اوت 1936.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

اشتراک

Adolf Hitler passes through the Brandenburg Gate on the way to the opening ceremonies of the Olympic Games. [LCID: 73502]