جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی مقابل ساختمان "کیبوتس بوخنوالت". در آنجا به یهودیان کشاورزی آموزش داده می شد تا برای زندگی در فلسطین آماده

پناهندگان یهودی مقابل ساختمان "کیبوتس بوخنوالت". در آنجا به یهودیان کشاورزی آموزش داده می شد تا برای زندگی در فلسطین آماده شوند. اردوگاه آوارگان بوخنوالت، آلمان، حدود ماه اوت 1946.


  • American Jewish Joint Distribution Committee

اشتراک

Jewish refugees in front of the "Kibbutz Buchenwald" building, where Jews received agricultural training in preparation for life ... [LCID: 30118]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.