جزئیات
عکس ها

آنا گوتمن (بروس) ناجی خود، دکتر محمد حلمی را در تاریخ ۱۹۸۰ ملاقات می‌کند

آنا گوتمن (بروس) (نشسته در وسط) ،  دخترش و دامادش، دکتر محمد حلمی (نشسته، سمت چپ( و همسرش، امی (نشسته سمت راست) را در سال ۱۹۸۰ در برلن ملاقات کردند. دکتر حلمی، گوتمن را در طول جنگ جهانی دوم در خانه‌اش پنهان کرد. 


برچسب‌ها


  • Courtesy of Carla Greenspan

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Anna Gutman (Boros) visits her rescuer Dr. Mohamed Helmy in 1980.

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.