جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی برای سفر به ایالات متحده سوار کشتی بخار "موتسینو" می شوند.

پناهندگان یهودی برای سفر به ایالات متحده سوار کشتی بخار "موتسینو" می شوند. گروهی از کودکان یهودی که تازه از اردوگاه های اقامت اجباری در فرانسه نجات یافته بودند نیز در بین این پناهندگان هستند. لیسبن، پرتغال، حدود 10 ژوئن 1941.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish refugees board the SS Mouzinho for the voyage to the United States. [LCID: 06526]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.