جزئیات
عکس ها

مبارزان جنبش مقاومت یهود که در طول شورش محله یهودی نشین ورشو توسط نیروهای اس اس دستگیر شدند.

مبارزان جنبش مقاومت یهود که در طول شورش محله یهودی نشین ورشو توسط نیروهای اس اس دستگیر شدند. ورشو، لهستان، 19 آوریل- 16 ماه مه 1943.


برچسب‌ها


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish resistance fighters captured by SS troops during the Warsaw ghetto uprising. [LCID: 46193]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.