جزئیات
عکس ها

محل اعدام در زندان پلوتسنسی.

محل اعدام در زندان پلوتسنسی. در این زندان، نازی ها صدها آلمانی را به دلیل مخالفت با هیتلر اعدام کردند. بسیاری از شرکت کنندگان در طرح سوء قصد به جان هیتلر در 20 ژوئیه 1944 نیز در اینجا اعدام شدند. برلین، آلمان، پس از جنگ.


برچسب‌ها


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Execution site at the Ploetzensee prison. At Ploetzensee, the Nazis executed hundreds of Germans for opposition to Hitler, including ... [LCID: 15643]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.