جزئیات
عکس ها

آلمانی ها در حالی که از پیشروی ارتش اتحاد جماهیر شوروی فرار می کردند، این زندانیان اردوگاه کار اجباری اشتوتهاف

آلمانی ها در حالی که از پیشروی ارتش اتحاد جماهیر شوروی فرار می کردند، این زندانیان اردوگاه کار اجباری اشتوتهاف را به اجبار با قایق به سمت غرب بردند. نزدیک دانزینگ، ژانویه سال 1945.


  • Instytut Pamieci Narodowej

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Fleeing the advance of the Soviet army, the Germans forcibly evacuated westward by barge these prisoners of the Stutthof concentration ... [LCID: 85028]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.