جزئیات
عکس ها

هاینریش هیملر، فرمانده اس اس، طی یک بازدید رسمی از اردوگاه کار اجباری داخائو، مشغول صحبت با یکی از زندانیان این اردوگاه است.

هاینریش هیملر، فرمانده اس اس، طی یک بازدید رسمی از اردوگاه کار اجباری داخائو، مشغول صحبت با یکی از زندانیان این اردوگاه است. داخائو، آلمان، 8 مه 1936.


  • KZ Gedenkstaette Dachau

اشتراک

Heinrich Himmler, head of the SS, speaks to an inmate of the Dachau concentration camp during an official inspection. [LCID: 10719]