جزئیات
عکس ها

جمعیت مشتاق از ورود آدولف هیتلر به استادیوم المپیک استقبال می کنند.

جمعیت مشتاق از ورود آدولف هیتلر به استادیوم المپیک استقبال می کنند. برلین، آلمان، اوت 1936.


  • Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

اشتراک

An enthusiastic crowd greets Adolf Hitler upon his arrival at the Olympic Stadium. [LCID: 14556]