جزئیات
عکس ها

تصاویر شناسایی یک متصدی بار از دویسبورگ که به دلیل همجنسگرایی دستگیر شده بود. دویسبورگ، آلمان، 27 آگوست 1936.

تصاویر تعیین هویت یک متصدی بار از دویسبورگ که به دلیل همجنسگرایی دستگیر شده بود. دویسبورگ، آلمان. ۲۷ اوت ۱۹۳۶.


  • Nordrhein-Westfaelisches Hauptstaatsarchiv Duesseldorf

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Identification pictures of a bartender from Duisburg who was arrested for homosexuality. [LCID: 80351]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.