جزئیات
عکس ها

تصویری از کتاب درسی کودکان با مضمون یهودستیزی.

تصویری از کتاب درسی کودکان با مضمون یهودستیزی. روی علامت نوشته شده: "ورود یهودیان به این مکان ممنوع است." آلمان، 1936.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Illustration from an antisemitic children's primer. [LCID: 10640c]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.