جزئیات
عکس ها

Jewish athletes at a sports festival in Grunewald stadium.

ورزشکاران یهودی در یک فستیوال ورزشی در استادیوم گرونوالت. پس از به قدرت رسیدن هیتلر، یهودیان اجازه عضویت در کلوب های ورزشی آلمان را نداشتند. برلین، آلمان، 1934.


  • Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish athletes at a sports festival in Grunewald stadium. [LCID: 89732]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.